Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam 2023

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài là thủ tục gia hạn thêm thời hạn lưu trú cho người nước ngoài đang ở Việt Nam bằng visa ngắn hạn. Thông thường, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cấp visa nhập cảnh tùy theo mục đích trước đó, sắp hết thời hạn của visa nhưng họ thay đổi kế hoạch muốn ở lại Việt Nam cần phải thực hiện gia hạn visa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo