Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2023 uy tín

Nhằm mục đích giúp phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia nên thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài đã ra đời. Đây cũng là một trong những quy định giúp cho người nước ngoài thực hiện dễ dàng hơn với các thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh, bảo hộ tính mạng, tài sản, quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác của người nước ngoài trên cơ sở pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

Thẻ tạm trú là gì? 

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Temporary Residence Card) hay gọi tắt là TRC, đây là loại giấy tờ cư trú hợp pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam. Để được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài đang ở Việt Nam phải có thân nhân bảo lãnh, hoặc công ty đủ tư cách pháp nhân bảo lãnh người nước ngoài, trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố trực thuộc trung ương. 

Người nước ngoài sở hữu thẻ tạm trú sẽ không cần xin visa khi nhập cảnh Việt Nam, Thẻ tạm trú có giá trị thay visa, được quy định tại Khoản 13, Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số: 47/2014/QH13. 

Những đối tượng cần xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam

 • Người nước ngoài làm trong doanh nghiệp tư nhân trở lên đã được cấp thẻ tạm trú trước đó.
 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền).
 • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Người nước ngoài là chủ đầu tư
 • Người nước ngoài luân chuyển nội bộ từ công ty Mẹ ở nước ngoài sang công ty con ở Việt Nam làm việc
 • Người nước ngoài về Việt Nam làm việc dạng hợp đồng thương mại
 • Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.
 • Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ tạm trú) hoặc của người Việt Nam.

Điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tỷ lệ đậu 100%

 1. Hộ chiếu phải còn hạn sử dụng tối thiếu 13 tháng
 2. Phải đảm bảo thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường tại Việt Nam theo đúng quy định
 3. Công ty bảo lãnh đủ điều kiện bảo lãnh cho người nước ngoài
 4. Người thân  mối quan hệ gia đình bảo lãnh người nước ngoài
 5. Lý lịch trong sạch khi lưu trú tại Việt Nam
 6. Lý lịch trong sạch khi lưu trú tại nước ngoài

Thẻ tạm trú của người nước ngoài có thời hạn sử dụng là bao lâu? 

Thẻ tạm trú của người nước ngoài được xét cấp tùy theo từng trường hợp như: Thăm thân (TT), Lao động (LĐ), dành cho Người nước ngoài (ĐT),… sẽ có thời hạn khác nhau. 

Theo quy định tại Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trúLuật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số: 47/2014/QH13 (https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=175355)., thời hạn của thẻ tạm trú được hiểu như sau: 

 1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài, có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 05 năm.
 3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 03 năm.
 4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 02 năm.
 5. Thẻ tạm trú hết hạn sẽ được xem xét cấp thẻ mới.

Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bằng visa có ký hiệu ĐT, LĐ thì cấp tạm trú không quá 12 tháng và được xem xét cấp thẻ tạm trú. 

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cục quản lý xuất nhập cảnh, bộ công an 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

Người nước ngoài, Thân nhân của người nước ngoài hoặc các doanh nghiệp bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định như mục Hồ sơ ở trên. 

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 

Người nộp hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú cho nước ngoài nộp tại các địa chỉ được nêu ở trên. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra tính hợp pháp và thông tin hồ sơ: 

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đáp ứng đúng theo yêu cầu, nhận hồ sơ xin gia hạn sẽ được chấp thuận, in và gửi giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. 
 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung thông tin hồ sơ chính xác. 
 • Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 (cả ngày), và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định). 

Bước 3: Nhận kết quả cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

Người đến nhận kết quả theo ngày hẹn trong giấy biên nhận: khi đi cần mang theo giấy biên nhận, sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu đã có kết quả gia hạn thẻ tạm trú, thì người nhận kết quả nộp lệ phí và ký nhận. 

Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

– Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số: 47/2014/QH13 ngày 16-06-2014 do Quốc Hội ban hành: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=175355

– Thông tư 04/2015/TT-BCA, quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015 do Bộ Công an ban hành: https://xuatnhapcanh.gov.vn/sites/default/files/Thong_tu_04_2015_TT_BCA.pdf

– Thông tư 31/2015/TT-BCA, hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam số 31/2015/TT-BCA ngày 06-07-2015 do Bộ Công an ban hành: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=180849

– Luật 51/2019/QH14 sửa đổi một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25-11-2019: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=198545

– Thông tư 25/2021/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam ban hành 07-04-2021: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203103

Ý nghĩa của các ký hiệu thị thực 

 1. ĐT – Visa đầu tư, cấp cho Người nước ngoài người nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
 2. DN – Visa thương mại, cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.
 3. NN1 – Cấp cho người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện công ty, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 4. NN2 – Cấp cho người người nước ngoài đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
 5. NN3 – Cấp cho người nước ngoài vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
 6. DH – Cấp cho người nước ngoài vào du học, học tập.
 7.  – Cấp cho người nước ngoài vào làm việc.
 8. DL – Cấp cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam du lịch.
 9. TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài đang ở Việt Nam bằng visa ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài có mối quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người Việt Nam.
 10. VR – Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam thăm người thân hoặc với mục đích khác.

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài đem lại lợi ích như thế nào?

Từ kinh nghiệm làm việc và hỗ trợ cho nhiều trường hợp người nước ngoài làm thẻ tạm trú tại Việt Nam, Đại Lượng nhận thấy rằng điều này không chỉ tuân thủ theo quy định, pháp luật của nước nhà mà còn mang lại nhiều lợi ích cho du khách sở hữu thẻ tạm trú. Những lợi ích phải kể đến như:

 • Thẻ tạm trú có giá trị tương đương như visa và có thời hạn lưu trú liên tục từ 2-5 năm, người nước ngoài sở hữu thẻ tạm trú có thể sử dụng xuất nhập cảnh theo quy định hiện hành.
 • Thẻ tạm trú cho người nước ngoài giúp người nước ngoài không phải gia hạn nhiều lần như visa, điều này giúp họ không phải đi lại để làm thủ tục quá nhiều.
 • Người nước ngoài có thẻ tạm trú có thể làm các thủ tục hành chính như kinh doanh, kết hôn….
 • Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có thể mua bất động sản tại Việt Nam ở khu quy hoạch nhà nước cho phép bán cho người nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo