Hàn Quốc có miễn visa cho người Việt không?

Hàn Quốc có miễn visa cho người Việt không?...

Nếu trượt xin visa Hàn Quốc thì bao lâu mới được xin lại?

Nếu trượt xin visa Hàn Quốc thì bao lâu mới được xin lại?...

Xin visa Hàn Quốc cần chứng minh tài chính cá nhân không?

Xin visa Hàn Quốc cần chứng minh tài chính cá nhân không?...

Tôi có thể ở lại Mỹ bao lâu nếu dùng visa du lịch (B-1/B-2)?

Tôi có thể ở lại Mỹ bao lâu nếu dùng...

Thị thực là gì ?

Câu hỏi 2...