Làm visa đi nhật

Dịch vụ làm visa đi nhật

 

Hồ sơ xin visa:

  • Visa công tác 3 tháng 1 lần, lưu trú 15 ngày

– Hồ sơ bên Nhật:

Thư mời

Thư bao lãnh

Giấy phép kinh doanh

Lịch trình

– Hồ sơ bên Việt Nam:

Hợp đồng lao động

Giấy phép kinh doanh của công ty

Thư đề cử công tác

  • Visa du lịch, thăm thân nhân 3 tháng 1 lần

Thư mời

Đơn xin nghĩ phép

Hợp đồng lao động

Giấy tờ nhà đất

Sổ tiết kiệm

  • Visa kết hôn:

Thư mời

Giấy chứng nhận kết hôn

Thư bảo lãnh

Lịch trình lưu trú

Sồ tiết kiệm

Giấy tờ nhà, đất

Chứng minh việc làm

  • Visa quá cảnh

Visa nước đến cuối cùng

Sổ tiết kiệm

Xác nhận việc làm

Thời gian làm việc: 8- 9 ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Hai nước).