Bảng báo giá dịch vụ gia hạn năm 2013

BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ DỊCH VỤ NĂM 2013

DUYỆT VISA – CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM (ÁP DỤNG CHO CÁC QUỐC GIA TRONG DANH SÁCH)

Dịch Vụ Giá Thời gian thưc hiên Thông tin cân cung cáp

Giải thích về dịch vụVisa 1 Tháng 1 lần10usd3 ngày làm việc1.   Họ và tên

2.   Ngày tháng năm sinh

3.   Quốc Tịch

4.   Giới Tính

5.   Số Pasport

6.   Ngày Cấp

7.   Ngày hết hạn

8.   Ngày vào Việt Nam

Tiện hơn với Scan mặt PassportKhi bạn có kế hoạch đến Việt Nam nhưng chưa có visa nhập cảnh vào Việt Nam. Duyệt Visa – Công văn nhập cảnh cho

phép bạn được nhập cảnh vào Việt Nam và được cấp Visa tai ngay cửa khẩu.Visa 1 Tháng nhiều lần20usdVisa 3 Tháng 1 lần15usdVisa 3 tháng nhiều lần40usd

CẤP MỚI – GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG LƯU TRÚ TẠI VIỆT NAM NHẬP CẢNH KHU VỰC PHÍA NAM

Dịch VụGiáThời gian thực hiệnThông tin cần cung cấpGiải thích về dịch vụGia Hạn Visa 1 Tháng 1 lần30usd7 ngày làm việc

Passport và Visa bản gốc

Bạn đã có Visa hoặc được miên Thị Thực đang lưu trú tại Việt Nam và có kế hoạch lưu trú dài hơn. cấp mới- Gian hạn Visa giúp bạn có thêm thời gian lưu trú tại Việt Nam mà không vi phạm luật lưu trú. Visa 1 lần : Là Visa chỉ có giá ữị sử dụng một lần cho việc xuất nhập cảnh Việt Nam . Hay nói cách khác ữong thời gian Visa của bạn còn hiệu lực bạn có quyền xuất cảnh ra khỏi Việt Nam nhưng nếu bạn muốn quay ữở lại Việt Nam thì Visa đó không có giá trị cho việc nhập cảnh.

 

Visa nhiều lần: Được xuất nhập cảnh nhiều lần Việt Nam ữong thời hạn Visa còn hiệu lực.Gia Hạn Visa 3 Tháng 1 lần40usdCấp Mới Visa 1 Tháng 1 lần85usdCấp Mới Visa 3 Tháng 1 lần90usdVisa 3 tháng nhiều lần140usdVisa 6 tháng nhiều lần ( Quốc Tịch Nhật)250usd7 NgàyGiấy phép lao động

360usd

45 ngày

File; GPLD

Thẻ tạm trú 1,2,3 Năm150,175,195usd10 Ngày

File; TTT

Đồi bằng lái xe130usdPassport và Visa bản gốc Bằng lái xe bản gốc